Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs


1. La qualitat de les verdures de l'Horturbà és la mateixa que les que es poden comprar a les botigues?

2. Quina quantitat de verdures puc produir en un Horturbà?

3. Pot ser rentable l'Horturbà?

4. La taula de cultiu es rovella?

5. Pot ser que l'Horturbà sigui un pes excessiu per al balcó o la terrassa?

6. Quines verdures es poden cultivar?

1. La qualitat de les verdures de l'Horturbà és la mateixa que les que es poden comprar a les botigues?

Abans de parlar de qualitat hauríem de definir exactament de què estem parlant. El mercat valora la qualitat per l'aspecte extern, el color i la grandària, principalment. Però hi ha altres factors molt més importants que aquest. Per exemple, un dels aspectes que determina la qualitat d'una fruita o verdura és el moment de collir-la i el temps que es triga entre la collita i el consum. Sovint mengem fruites i verdures collides verdes per conservar-les molt de temps en cambres frigorífiques i que tenen poc gust. En canvi la verdura collida madura i consumida de seguida té un gust i un contingut en vitamines molt superior. Si alguna vegada heu tingut l'oportunitat de consumir una fruita madura directament de l'arbre sabeu prou bé de què parlem. Així doncs, des d'aquest punt de vista, la qualitat de les verdures de l'Horturbà serà sempre superior.

2. Quina quantitat de verdures puc produir en un Horturbà?

És difícil quantificar exactament la quantitat de verdures que es poden produir. N'hi ha algunes com el cogombre que són molt productives ja que tenen un elevat contingut d'aigua mentre d'altres, com la pastanaga no produeixen tant però tenen un valor nutricional més gran. Això passa també amb algunes varietats que potser són poc productives però que, en canvi, tenen un gust i una qualitat superior.
A més, associar cultius diferents i esglaonar-los augmenta el rendiment de l'Horturbà. Tot i això, per tenir una referència, en una taula de cultiu com la nostra, de 140x70cm es podrien arribar a collir fins a 10 Kg de tomàquets, 25 enciams o 15 Kg de cogombres.

3. Pot ser rendible l'Horturbà?

Si es mesura només des del punt de vista econòmic segurament serà més rentable comprar les verdures a la botiga. L'Horturbà només té sentit si es te en compte la qualitat de l'aliment, la seguretat de saber que no hi ha productes químics o la satisfacció de menjar una verdura collida fa uns minuts per un mateix.

4. La taula de cultiu es rovella?

La taula està feta d'acer galvanitzat, això vol dir que té un bany de zinc que la protegeix de l'oxidació. Tot i això pot ser que per les soldadures o forats que han quedat sense protecció comenci un petit procés de rovellament poc important i que es pot aturar netejant i aplicant una protecció de mini. L'hort més antic que tenim en funcionament té unes taules d'acer galvanitzat que tenen més de 10 anys i encara no hi ha processos de rovellament importants.

Només en el cas d'utilitzar fems molt forts i poc compostats podria donar-se el cas que es fes malbé la capa de galvanitzat que protegeix l'acer

5. Pot ser que l'Horturbà sigui un pes excessiu per al balcó o la terrassa?

El pes de l'Horturbà és de l'ordre de 100 Kg, incloent la taula i el substrat i és perfectament suportable per qualsevol terrassa o balcó. Penseu que un parell de persones sobrepassen amb escreix el pes de la taula.

6. Quines verdures es poden cultivar?

Tot i que podem dir que totes les verdures es poden cultivar en l'Horturbà n'hi ha algunes que donen més bon resultat que altres. Entre les verdures que donen molt bon resultat podem citar: ceba, all, enciam, rave, tomàquet, esbergínia, nap, col, bleda, escarola i remolatxa.