Muntar l'hort

On el poso?

El primer pas per muntar l'hort urbà és escollir-ne la situació. Hi ha dos factors fonamentals que hem de tenir en compte per decidir la ubicació de l'hort: la llum i l'accés a l'aigua.

Com més llum tingui el nostre balcó o terrat, més energia podran utilitzar les plantes per créixer i més possibilitats tindrà el nostre hort de produir molta collita.

No existeix un límit clar a partir del qual no val la pena provar-ho però podem afirmar que horts en balcons amb 6 hores de llum directa durant el mes de juny, que és l'època de major duració del dia, tenen un resultat molt acceptable.

Més informació sobre la llum

La radiació solar no és la mateixa tot l'any

Com el regaré?

Regar l'hort és la feina que ens ocuparà més temps. A ple estiu l'hort pot necessitar un reg quasi diari. Per a molta gent que no té temps o que vol marxar uns dies a l'estiu, és ideal disposar d'una aixeta en el mateix balcó o terrat que ens permeti instal·lar un sistema de reg automàtic. El reg també es pot fer manualment o a partir de petits dipòsits però, tot i així, també és útil tenir l'accés a l'aigua el més proper possible per omplir el dipòsit o la regadora. També podem preveure la possibilitat de recuperar aigües pluvials per reutilitzar-es en el nostre hort.

A la pràctica caldrà que observem l'hort sovint i que estiguem atents a les condicions meteorològiques.

A ple estiu cal regar l'Horturbà pràcticament cada dia. Si el reg és manual pot aguantar dos dies però si el reg és automàtic amb goteig caldrà regar dos o tres cops al dia.

Més informació sobre el reg


Un reg amb dipòsit en un terrat de Barcelona. El programador d'aixeta està connectat directament a un dipòsit de 50 litres.

Quin recipient de cultiu utilitzo?

Un cop hem decidit el lloc i estem segurs de disposar de llum suficient i d'aigua, el següent pas és el muntatge del contenidor per a l'hort.

Podem utilitzar recipients construïts amb materials reciclats fins a taules de cultiu, passant per tot tipus de jardineres.

En general un contenidor per a un hort al balcó ha de complir les següents característiques:

· Lleuger per facilitar el transport fins al balcó i per no sobrecarregar l'estructura de l'edifici.

· Amb bon drenatge per que pugui extreure l'excés d'aigua.

· Com més volum tingui, millor. Al contrari del que se sol creure, el més important del contenidor no és la profunditat sinó el volum total.

· Que aprofiti al màxim la llum del sol. No són recomanables jardineres de varis pisos en les quals el pis inferior està sota l'ombra del pis superior de la jardinera. Aquest pis inferior és completament inútil per al cultiu d'hortalisses, ni tan sols per fer planter ja que el planter també necessita llum per a créixer.

· Aïllant de l'exterior. Els materials aïllants com la fusta, la ceràmica faran que l'escalfament o refredament de les arrels sigui menor. Aquest aspecte és menys important en contenidors grans ja que el volum gran de substrat dona més inèrcia tèrmica.

· Que faciliti el maneig. Per exemple, les taules de cultiu faciliten molt el cultiu a persones grans i permeten netejar fàcilment sota de la taula.

Les jardineres de dos o més pisos no són recomanables

Quina terra hi poso?

El terme substrat fa referència al material que posem per omplir el recipient de cultiu i que, en certa manera, és el substitut de la terra. L'elecció del substrat és el factor més important per a l'èxit de l'hort al balcó, molt més important que el recipient.

Als centres de jardineria es venen substrats amb el nom genèric de substrat estàndard, terra vegetal abonada o substrat universal. Són barreges de diferents components però tenen l'inconvenient que sovint no es mostren a les etiquetes tots els ingredients del substrat amb el perill que s'hagin utilitzat en l'elaboració residus com els fangs de depuradora que tenen un contingut elevat en metalls pesats. Per altra banda, l'adob que tenen sol ser adob químic i té una persistència de només 2-3 mesos.

Més informació sobre adobs i substrats

Hem de ser molt exigents amb el substrat de l'hort urbà

Com es fa el cultiu?

Cultivar en un recipient petit no és el mateix que fer un hort a terra. Has de tenir més cura en els aspectes comentats i no totes les hortalisses són igual de fàcils de cultivar.

Més informació sobre cultius.

Associar cultius compabibles és fonamental

 

Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs