Associacions de cultius

Aprofitar l'espai

La majoria d'horts urbans tenen l'inconvenient de disposar d'espai limitat. Una jardinera, taula de cultiu o un petit hort al pati de casa no sol ser gaire gran i la collita que es pot treure és limitada.

Hi ha vàries estratègies per aconseguir treure el màxim profit de poc espai. La més interessant és combinar varis cultius en un mateix espai, és el que tècnicament s'anomena associar cultius o també policultiu. Amb el policultiu es cerca aconseguir un major rendiment per metre quadrat en comparació amb el cultiu d'una sola hortalissa.

Policultiu de carbassó, enciam i rúcola

Plantes compatibles

Quan vàries plantes coincideixen en un mateix espai es molesten i competeixen per la llum del sol, l'aigua o els nutrients. També hi ha la possibilitat de què les plantes es transmetin malalties. Per tenir èxit en la combinació de cultius és important combinar plantes que siguin compatibles i, per tant, que convisquin bé i no es molestin, fins i tot plantes que s'afavoreixen.  Diem que dues plantes són compatibles quan s'afavoreixen, conviuen bé i el seu rendiment és major que si es cultiven per separat.

A la següent taula us mostrem algunes de les compatibilitats més importants. A les fiches de cultiu trobareu informació més detallada:
Espècie
Espècies compatibles
Enciam Ceba, all, tomàquet,  pastanaga
Ceba Enciam, tomàquet, albergínia, col
Tomàquet All, api, ceba
Carbassó Pèsol, mongeta, enciam

Combinar espècies millora el rendiment de l'hort


Consells per dissenyar una associació

  1. Combinar plantes compatibles, evitarem plagues i millorarem el rendiment.
  2. Combinar plantes de cicle curt amb plantes de cicle llarg. Les de cicle curt com el rave, la rúcola o el morritort serveixen per aprofitar l'espai mentre les plantes de cicle més llarg no es fan prou grans.
  3. Respectem les distàncies, posar les plantes massa juntes fa que hi hagi més competència

L'associació de ceba i pastanaga és molt favorable

On trobar llavors per sembrar?

 

Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs