El substrat

Substrat

Què és el substrat?

El terme substrat fa referència al material que utilitzem per omplir el recipient de cultiu i que, en certa manera, és el substitut de la terra. És el medi on creixeran les arrels, i d'on aquestes extrauran tots els nutrients necessaris per al creixement de la planta. L'elecció d'un bon substrat és un dels factors més important per a l'èxit d'un hort urbà. Una de les primeres temptacions que té l'afeccionat a l'agricultura en recipients és intentar utilitzar la mateixa terra de l'agricultor per omplir les seves jardineres i produir hortalisses. A causa de les condicions particulars del cultiu en recipients, especialment el poc volum disponible, és preferible utilitzar substrats especials que tenen més porositat i permeten un millor desenvolupament de les arrels en volums limitats.

collita

El substrat és l'elecció més important si volem assegurar una bona collita

 

La tria més important

Qualsevol substrat no serveix per al nostre hort. Fer créixer un enciam a partir d'una llavor o obtenir una bona collita de tomàquets o cogombres, per posar un exemple, requereix un bon substrat amb un contingut adequat de nutrients i amb molt bona estructura. Alguns substrats de baixa qualitat poden servir si els fem servir per mantenir una planta de flor, ja que la principal pretensió és la supervivència i la floració de la planta. En el cas de les hortalisses el mateix substrat pot donar resultats nefastos ja que les pretensions són molt més exigents.

Característiques d'un bon substrat

Un bon substrat ha de tenir les següents característiques: - Lleuger per disminuir el pes de l'hort i facilitar el seu transport i el dels recipients. - Amb gran quantitat de porus (espais lliures), la qual cosa permet a les arrels desenvolupar-se fàcilment al mateix temps que permet la circulació de l'aigua. - Tenir un bon magatzem de nutrients, la majoria de substrats aporten pocs nutrients a les plantes, de manera que serà necessari barrejar el substrat amb un adob orgànic. - Una bona estabilitat, que mantingui les seves propietats durant diversos mesos. Els substrats que reuneixen la major part d'aquestes característiques són els substrats orgànics o terres vegetals.

 

Un bon substrat s'ha de porós per permetre un bon desenvolupament de les arrels

Materials utilitzats com a substrats

La fibra de coco, també anomenada «torba» de coco és un molt bon substrat. Aquest substrat prové de les parts vegetals del coco rebutjades durant el procés d'obtenció del coco. Es presenta en forma de pastilles de diversos pesos, que una vegada remullades en aigua s'expandeixen donant lloc al substrat. Un material molt habitual en l'elaboració de substrats són les torbes. L'inconvenient principal és que la seva extracció destrueix els ecosistemes anomenats torberes del nord d'Europa. Altres materials usats com a substrats són la perlita i la vermiculita. Són argiles que s'han elevat a alta temperatura, donant-los així una estructura particular. Poden ser interessants si es barregen amb altres materials.  El compost de jardí, pot resultar interessant si el produïm nosaltres mateixos, però de la mateixa manera que la perlita o la vermiculita, s'ha d'utilitzar barrejat amb altres components, ja que sol ser poc porós i poc estable.

 

El compost és un bon material per aportar nutrients al substrat

Quin substrat comprar?

És probable que no aconseguim trobar matèries primeres per fabricar les nostres pròpies mescles per substrats i haguem de conformar-nos a comprar substrats preparats. Alguns consells pràctics per comprar correctament: - Evitem substrats sospitosament barats o que no tinguin la composició i característiques detallades a l'envàs. - Desestimem substrats amb olors desagradables, vol dir que hi ha matèria orgànica fresca no descomposta i és un signe de mala qualitat. - El tacte del substrat ha de ser esponjós, cosa que significa que té una bona estructura i un elevat contingut d'aire. - Si el substrat inclou adob hauríem de saber quin tipus d'adob i en quina quantitat li ha posat el fabricant. En general els substrats solen tenir pocs nutrients per al cultiu d'hortalisses de cicle llarg i haurem d'afegir compost.

La fibra de coco és un dels millors substrats que hi ha

 

Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs