Conservació de la llavor

Introducció

Els horts als balcons i terrats són sovint petits. Solen estar formats per vàries jardineres o una o vàries taules de cultiu. La quantitat de plantes, per tant, és reduida i la quantitat de llavor que es necessita per fer les sembres cada temporada és poca.

Per exemple, un sobre de llavor d'enciam sol contenir al voltant de 0,5 grams de llavor, això significa unes 300 a 400 llavors. Malgrat que sovint utilitzem 2 o 3 llavors assegurar el naixement de cada planta que sembrem, la quantitat de plantes que es pot obtenir és molt elevada si comparem amb les necessitats d'un petit agricultor urbà.

Independentement de si hem comprat la llavor o l'hem obtingut de les plantes del nostre hort, és habitual la necessitat de conservar la llavor per a properes temporades de sembra.

En un hort urbà es necessita una quantitat reduida de llavor

La llavor

En el llenguatge corrent i a vegades també en el llenguatge comercial, la llavor és "qualsevol cosa" que serveix per reproduir una planta. Per exemple, els tubercles de les patates o els dents de l'all, s'anomenen com a llavors.

Des d'un punt de vista estricte, la llavors és el resultat de la fecundació de l'ovari d'una flor femenina pel pol·len d'una altra flor o de la mateixa flor. Les llavors són les estructures vegetals seques ja que tenen un contingut d’humitat que pot ser menor del 10%. Estan formades per un embrió, que són les cèl·lules que donaran lloc a la futura planta, i per altres teixits que tenen la funció de protegir o alimentar l'embrio.

Hom diu que la llavor és un ésser viu ja que mentre és viable respira i manté la capacitat de germinar. La germinació de la llavor vindrà induida per la humitat. En algunes espècies per induir la germinació també cal un cert temps de fred o la degradació de la coberta de la llavor. No és aquest el cas de les hortalisses, ja que només amb humitat i una temperatura adequada segons cada espècie, és suficient per provocar la germinació.

Llavors de carbassa

La viabilitat

La viabilitat de la llavor és la capacitat que té de germinar i donar una nova planta. Les llavors poden mantenir-se viables per un nombre molt variable d’anys, des d'un any fins a 10 o més anys. Un pot de llavors no perd la seva viabilitat d'un dia per l'altre, si no que va disminuint progressivament el percentatge de llavor que germinen i també el vigor de les plàntules que surten de les llavors.

Aquesta disminució de la viabilitat depèn molt de les condicions de magatzematge i, per tant, és difícil donar un número d'anys de conservació. A la següent taula us mostrem la duració mitjana en anys de la capacitat germinativa de diferents hortalisses.

Espècie
Anys
Bleda
4
Api
5
Albergínia
5
Carbassa
5
Ceba
1
Cols
4
Espinac
4
Pèsol
3
Mongeta
3
Faba
4
Enciam
3
Blat de moro
2
Meló
5
Nap
4
Pebrot
3
Cogombre
5
Rave
4
Pastanaga
3
Tomàquet
3

Una llavor viable és la que és capaç de germinar i donar una nova planta.

La conservació

El manteniment de la viabilitat de la llavor depèn molt de les condicions de magatzematge. Les llavors hortícoles s'han de magatzemar seques, en un lloc fresc i protegit de la llum. Cal seguir les següents recomanacions pràctiques:

    • La llavor s’ha de conservar seca, si se’ns ha humitejat l’haurem de deixar a secar en una safata. Després es posa en un recipient hermètic per evitar que es torni a humitejar. Per disminuir la humitat es pot afeigir gel de sílice dins del recipient de conservació.
    • El lloc de conservació ha de ser fresc, la nevera és un espai òptim per a la majoria de llavors sempre que el recipient o la bossa estigui tancada hermèticament, en cas contrari s'humitejaria i es podriria.
    • En el pot o bossa hi escriurem la data, l’espècie i l’origen de la llavor.

Quan vulguem utilitzar la llavor després d’un període llarg de conservació podem fer una prova de germinació per assegurar-nos de la seva viabilitat. Es tracta de posar algunes llavors en vàries capes de paper humit, a una temperatura de 20-25º (a l'interior de casa) i observar la germinació després d'una o dues setmanes.

Un pot hermètic i ben etiquetat és un lloc ideal per conservar les llavors.

 

Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs