Adob

Els nutrients

Les plantes s'alimenten dels nutrients minerals que hi ha al substrat i que extreuen mitjançant les seves arrels. Els nutrients que necessita en més quantitat són el fòsfor, el nitrogen, el potassi, el calci i el magnesi. S'anomenen macronutrients. Però hi ha altres nutrients que també són necessaris per la planta però en menor quantitat. Són els micronutrients entre els quals hi ha el manganès, el bor, el coure, el molibdè i el ferro. El substrat de l'Horturbà conté tots aquests nutrients i, per tant, no serà necessari afegir cap adob durant els primers mesos.

Tots els nutrients són necessaris pel creixement de les plantes

L'adob

Després d'uns mesos de cultiu els nutrients s'esgotaran, no només perquè les plantes els consumeixen sinó també perquè alguns es renten amb l'excés d'aigua de reg o amb la pluja. Llavors serà el moment d'afegir més nutrients.

L'adob són aquelles substàncies que tenen nutrients que les arrels de les plantes poden absorbir. Hi ha molts tipus d'adobs: químics, orgànics, ecològics, líquids, sòlids. Nosaltres recomanem utilitzar adobs orgànics per les següents raons:

* Són ecològics
* Tenen tots els nutrients (macro i micronutrients)
* Alliberen els nutrients progressivament

Cal reposar els nutrients que les plantes consumeixen

El compost

El compost és el resultat de la fermentació de restes orgàniques, normalment fems d'animals. Aquest procés de fermentació anomenat compostatge aconsegueix estabilitzar les restes orgàniques. A diferència dels fems, el compost no fa mala olor, no atrau mosques i no pot malmetre les arrels de les plantes.

La quantitat de nutrients del compost depèn bàsicament del tipus de residu que s'ha utilitzat. En general els fems d'animals tenen uns bons continguts en nutrients.

No tots els composts són iguals. Depèn del tipus de residu que s'hagi utilitzat en el procés de fermentació

El vermicompost

Les llombrius s'alimenten de la matèria orgànica i les seves excrecions són el que anomenem compost de llombriu o vermicompost. La cria de llombrius s'anomena vermicultura.

Per a fabricar vermicompost s'utilitza la Llombriu Roja Californiana (Eisenia foetida). És una llombriu petita, vermella, és capaç de viure en grans densitats i es reprodueix molt ràpidament.

És el compost que ha estat digerit per les llombrius. Les llombrius milloren el procés de compostatge. El compost de llombrius és més ric en humus i microorganismes i és més estable que el compost normal.

La Llombriu Roja de Califòrnia s'utilitza per a produir el vermicompost, l'adob orgànic de cinc estrelles

Com adobar

Per assegurar-nos que els nutrients no faltaran mai convé abonar sovint, cada 3-4 mesos.

No tots els adobs orgànics són iguals. La quantitat d'adob que hem d'afegir depèn de la riquesa en nutrients que tingui. Per tant, convé llegir la composició i recomanacions del fabricant. Però en un Horturbà les dosis són majors que en un camp normal doncs les arrels han de trobar més nutrients en menys volum de terra.

Normalment afegirem vermicompost a raó de 10 kg per metre quadrat a principis del cultiu (primavera) i cada 3 mesos afegirem uns 2 Kg més de vermicompost.

No cal canviar el substrat de l'Horturbà. Un cop a l'any afegirem vermicompost i remenarem tot el substrat.

 

Castellano
Rebre el butlletí | Preguntes freqüents | L'enciam tafaner | Fòrum
Som notícia | Enllaços | Horts i blocs